Elämänviisauksia

Laurin tärkein kirja oli Raamattu. Sitä hän luki joka päivä ja ihmetteli sen sisältöä. Hän tutki filosofien ajatuksia ja erityisesti Machiavellia. Laurin kirjeistä, saarnoista ja tutkimuksista käy ilmi ajatuksia, jotka kulkivat hänen mukanaan ja joita hän sovelsi omaan elämäänsä. Jotkut olivat kirkkaita, jotkut taas katkelmallisia ja merkitykseltään apokryfisiä. Lauri haastoi muiden käsityksiä omillaan ajatuksillaan. Vaikka hän luki Raamattua paljon, hän ei hengellistänyt asioita eikä etsinyt hengellisiä merkityksiä maallisille asioille tai tapahtumille.


Onnesta

”Ihmisessä on rutto katsoa lakkaamatta itseään. Ihminen hakee omaa voimaansa, etuaan ja kunniaansa ja ihailee itseään. Mutta ei hän löydä onnea sisältään.”

* * *

“Autenttisuuden tavoittelun sijasta ihmisen tulee taistella minäänsä vastaan.”

* * *

”Tuokohan sivistys lainkaan onnea?”

* * *

”Kristityn suurin onni on, ettei hänellä ole mitään onnea maan päällä.”

* * *

”Onnen nälkää ei lopulta tyydytä yksikään ajallinen leipä.”


Epäilystä

“Se, jolla on vahva usko, saa kokea kuluttavimmat epäilysten myrskyt. Näin hän oppii epäilemään sydäntään ja luottamaan vain Sanaan.”

* * *

“Epäile kaikkea, mutta aina ensin omaa itseäsi. Itseä pitää epäillä siksi, että se on epämukavaa.”

* * *

”Epäilys ei ole heikkouden merkki. Päinvastoin. Epäilevä asenne on ase omia ennakkoluuloja vastaan.”


Rakkaudesta

”Jos rakastat, niin rakastat toisen sielua ja Jumalaa hänessä.”

* * *

”Missä kukaan ei kunnioita ketään, sieltä katoaa myös rakkaus. Joka ei kunnioita ketään, ei pysty ketään rakastamaankaan.”

* * *

”Todellinen rakkaus ei lähde ihmisestä itsestään. Se on Jumalan armoa.”

* * *

”Rakastaminen on kuin kirja täynnä tuntematonta kirjoitusta, jonka aarteet avautuvat vasta pitkän ajan ja vaivan jälkeen. Saavutat sen, mitä ikävöit. Mitä tiesit alussa kirjan sisällöstä?”


Elämän tarkoituksesta

“Jos meidät Jumalan yhteydestä pois temmataan, mitä jää jäljelle? Ei mitään!”

* * *

”Jos ihmisen teot perustuvat häneen itseensä, elämästä tulee itsekeskeistä.”

* * *

”Kaoottisen maailman ratkaisu ei ole yli-ihminen, vaan ihmiseksi tullut Jumala.”

* * *

”Ihminen ei kykene voittamaan itseään. Syy on siinä, että hän on vain ihminen.”

* * *

“Opi siitä, mitä kärsit.”


Anteeksiannosta

“Kaiken kanssakäymisen edellytys on antaa anteeksi toisen viat. Eikä vain niitä, vaan hyvätkin puolet! Anteeksianto on yhtä paljon anteeksiantoa itselle kuin toiselle.”

* * *

”Anteeksianto estää tulemasta liian lähelle toista ja loukkaamasta toista. Se on toisen kunnioitusta ja nöyryyttä itselle.”

* * *

“Anteeksipyyntöön sisältyy katumusta ja anteeksiantoon osallisuutta toisen katumukseen. Anteeksianto estää putoamasta samaan kuoppaan, mihin toinen on jo pudonnut.”


Pakosta

”Pakko on luja tuki vaikeuksissa. Rajojen sisällä pysyy kevyemmällä mielellä kuin jos pohtisi keinoja rajojen ylittämiseksi.”

* * *

”Pakko helpottaa elämää ja pitää mielihalut kurissa. Se antaa raamit, joissa pitää pysyä.”

* * *

”Rutiinit tuovat sisältöä elämään, kun mielen ei tarvitse tehdä myönnytyksiä itselleen.”

* * *

”Voima ohjaa ihmiset oikealle tielle, mutta vasta pakko tekee ihmiset hyviksi.”


Raamatusta

”Monet kokevat, että Jumalan Henki vaikuttaa luonnossa. Mutta ei Henkeä voi irrottaa Sanasta. Henki tulee kuulemisesta.”

* * *

“Raamattu vastaa pelastuksen kysymyksiin. Sitä pitää lukea kokonaisvaltaisesti eikä arvostella toisia yksittäisillä lauseilla.”

* * *

“Raamattu on kuin maalaus Kristuksesta eikä tarkka kuin valokuva. Ja kuitenkin maalaus antaa rikkaamman kuvan kohteestaan.”

* * *

”On vältettävä dogmaattisia rakennelmia, joista puuttuu elämä ja veri, tyhjiä pohdiskeluja, jotka eivät ketään rakenna.”