Minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä minun vähimmistä...

Lauri puhuu Jeesuksen sanoista, joiden perusteella viimeinen tuomio tapahtuu (Matt. 25:40), ja kysyy, eivätkö Jeesuksen sanat ole vähintä, mitä ihminen voi hädässä olevalle tehdä? Kuitenkin näiden alkeellisten asioiden tekeminen on paljon vaikeampaa kuin ihmiset luulevat.

Kirjassa olevaa Lauri Huovisen saarnaa raamatunkohdasta ”minkä olette jättäneet tekemättä” kommentoivat hänet aikanaan hyvin tunteneet evankelisuuden asiantuntija, professori Seppo Suokunnas ja lääninrovasti, teol. lis. Risto Heikkilä. Piirroskuvat: Gustave Doré.